Betalingsvarsel

Betalingsvarsler sendes ut automatisk via e-post og SMS. Dersom betalingen er avvist på grunn av betalingskortet, kan du oppdatere kortinformasjonen ved å logge inn på Min Side. For å oppdatere betalingskortet ditt, må du logge inn på Min Side, velge «Betaling» og deretter «Endre betalingskortopplysninger». Her må du fylle inn type kort, kortnummer (NB! Ikke kontonummer), utløpsmåned, utløpsår og kontrollsifre