Gjenglemt eiendeler

Vi tar vare på alle gjenglemte ting på vårt PT-kontor. Ettersom vi er et delvis bemannet senter vil jeg anbefale deg å kontakte en PT på ditt senter. Du kan finne kontaktinformasjon til PT på PT-veggen inne på senteret, eller på sentersiden på evo.no.