Betale en annen dato

EVO har dessverre ikke systemer som gjør det mulig med individuelle tilpasninger av betalingsdato, og fast trekk vil derfor alltid skje den 1. i måneden. Hvis vi ikke har lykkes å belaste deg for treningsavgift den 1. i måneden vil betalingssystemet prøve og belaste ditt registrerte betalingskort hver natt inntil betalingen går igjennom.