Medlemsvilkår

 1. EVOs produkter er medlemskap med og uten bindingstid.
 2. Med mindre annet er spesifisert, løper medlemskapet fra den dagen du melder deg inn. Ved innmelding blir du belastet for innmeldingsavgift, samt treningsavgift for resterende dager av inneværende måned. Innmeldingsavgiften er kr 299,- og veiledende treningsavgift kr 419,- pr. mnd.
 3. Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse.
 4. EVO har 16-års aldersgrense, og du kan bli bedt om å vise legitimasjon. Oppdager vi at du er under 16 år, avsluttes medlemskapet umiddelbart, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.
 1. Du må alltid ha med den personlige adgangsbrikken til trening. Det er den som gir deg adgang til senteret. Adgangsbrikken hentes i inngangspartiet på ditt nærmeste EVO-senter. Husk å hente adgangsbrikken før den midlertidige adgangskoden din har utgått (les mer om “henting av adgangsbrikke” på Min EVO).
 2. Som medlem hos EVO kan du trene på ditt primærsenter og alle våre sentre i Norge som ikke har nådd maksimalt antall medlemmer. Du finner oversikten over hvilke sentre du har tilgang til på Min EVO under “mine tilganger”.
 3. Medlemskapet er personlig, og adgangsbrikken skal ikke brukes av andre. Hvis flere passerer på samme adgangsbrikke, blir overvåkningskameraet aktivert og vaktsentralen varslet. Medlemskapet kan etter en slik hendelse bli avsluttet uten varsel, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert. Du vil i tillegg bli belastet et tilleggsgebyr på kr 500.-.
 4. Sentrene skal uoppfordret forlates ved stengetid og alt av private eiendeler må fjernes. Dersom du oppholder deg i senteret etter stengetid vil alarm bli utløst og vekter tilkalt. Ved en slik utrykning vil du bli belastet med et gebyr på kr 1.500.- for dekning av EVOs kostnader.
 1. Medlemmer administrerer sitt eget medlemskap på Min EVO. Dette betyr at du selv må logge deg inn på Min EVO dersom du ønsker å avslutte medlemskapet, endre personopplysninger, primærsenter, betalingskort, legge inn fryseperiode etc. 
 2. Frys av medlemskap koster kr 99,- per måned, og må registreres måneden før ønsket fryseperiode starter. Du kan fryse så mange måneder du ønsker. Vær oppmerksom på at medlemskapet ikke kan avsluttes mens det er fryst.
 3. Du er ansvarlig for å holde dine personopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på Min EVO. EVO fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.
 4. Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til Kontakt EVO på Min EVO. Denne har du tilgang til som medlem.
 1. Som medlem hos EVO aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte treningsavgiften den 1. i hver måned. Du er selv ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid, som for eksempel å påse at betalingskortet er gyldig. Betalingsopplysningene kan du endre på Min EVO.
 2. EVO sender ut påminnelser via mail og SMS for ubetalt medlemsavgift, samt varsel om automatisk utmeldelse dersom betaling uteblir. Etter gjentatte varsler sendes utestående beløp til inkasso. Kvittering for betalt medlemsavgift ligger tilgjengelig som PDF-fil på Min EVO under “Betaling” og “Sjekk mine tidligere betalinger”.
 1. Som medlem hos EVO bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som står oppført på listen til Antidoping Norge, og du bekrefter at du frivillig vil la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.
 2. EVO ønsker et rent og sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant kundene. Alle medlemmer hos EVO må ta avstand fra bruk av dopingmidler. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen, og gir EVO rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Du forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Listen finnes til enhver tid på www.rentsenter.no. EVO har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Om EVO registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler, vil du bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil du bli forelagt en avtale/erklæring om dopingkontroll, som forplikter deg til senere å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Hvis du ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsvilkårene, og det gir EVO rett til å heve medlemsavtalen.
 3. Dersom man opplever å teste positiv på en dopingprøve, vil man risikere å bli politianmeldt.
 1. Som medlem hos EVO samtykker du til at EVO innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet, for å muliggjøre den digitale treningsdagboken (Min EVO) og for å optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du registrerte din personlige adgangsbrikke på våre treningssentre.
 2. Som medlem samtykker du til at EVO kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.
 3. Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos EVO, og i en periode på 3 måneder etter opphør av avtalen. Dette gjelder likevel ikke opplysninger om statistikk for besøk ved det enkelte treningssenter som lagres i 1 år, og deretter anonymiseres. Lovpålagt informasjon lagres også. For å kunne sende deg treningstips og tilbud, sletter vi heller ikke din mailadresse og mobiltelefonnummer etter at du har sagt opp ditt medlemskap. Du kan når som helst be om å bli slettet fra disse kommunikasjonslistene. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert disse. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket, da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov (for eksempel opplysninger for administrering av kundeforholdet). Ansvarlig for behandling av personopplysningene er Fitness Group Nordic AS ved daglig leder. Henvendelser kan rettes til oss@evofitness.no
 4. Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med for eksempel ved at vi sender deg informasjon fra EVO, ved betalingsinnkreving og regnskapsbehandling. Du kan lese mer om EVOs behandling av personopplysninger her: Personvernerklæring.
 5. Du kan benytte deg av angreretten innen 14 dager etter innmeldingsdato. Angrerettsskjema ligger vedlagt i velkomstmailen, og kan fylles ut og sendes til oss@evofitness.no. Ved hyppig bruk av senteret frafaller angreretten.
 1. EVO kan, uten forvarsel indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI indeksen siste 12 måneder, fastsatt av Statistisk Sentralbyrå
 2. EVO-sentrene skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan trene under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder EVO seg retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, å kunne stenge sentrene inntil 3 dager pr. kalenderår.
 3. EVO har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal EVO varsle medlemmene før endringene trer i kraft.
 4. EVO er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor EVO sin kontroll og som EVO ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).
 5. EVO tar sikkerhet på alvor og har utarbeidet brann- og sikkerhetsrutiner for hvert enkelt senter. Disse henger som oppslag på alle sentre. Våre medlemmer har selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med hvor nødutganger befinner seg, samt sikkerhetsrutiner rundt brann etc.

Fikk du ikke svar på det du lurte på kan du kontakte EVO her.