Hva gjelder transaksjonen på én krone i nettbanken?

Etter innmelding kan du se at to beløp er belastet/reservert i nettbanken din. Det ene beløpet er summen av startavgift og treningsavgift. Beløpet varierer i størrelse, avhengig av antall resterende dager i innmeldingsmåneden. Det andre beløpet er kr 1, og er ikke en belastning, men en reservasjon. Etter noen dager forsvinner reservasjonen, uten at kr 1 blir trukket fra kontoen. Reservasjonen er bare en verifisering av at betalingskortet er gyldig.