PERSONVERN

Som medlem i EVO gir du oss tilgang til personopplysninger om deg. Vi ønsker at du som medlem skal føle deg trygg på at opplysningene blir behandlet på en forsvarlig måte. I denne personvernerklæringen forsikrer vi deg derfor at vi behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov og forskriftsregulering, og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlig myndighet. I denne erklæringen forklarer vi deg hvordan EVO sikrer medlemmenes personvern, hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger når du trener hos EVO?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson slik som navn og kontaktopplysninger. EVO er behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi samler inn og bruker om deg når du bruker våre tjenester. Dersom du benytter deg av våre tilbud for personlig trening, vil din personlige trener i være felles behandlingsansvarlig med EVO for de personopplysninger som behandles for å kunne oppfylle avtalen om personlig trening hos EVO.

Hvordan samler vi inn dine personoppllysninger?

EVO vil normalt samle inn navn, personalia, adresse, kontaktinformasjon, relevante opplysninger om ernæring, livsstil og trening mv. Under kan du lese mer om hvor opplysningene kommer fra

Hvilken informasjon samler vi om deg?
Personopplysninger du selv oppgir til EVO

EVO behandler de personopplysninger du oppgir når du inngår avtale om medlemskap og trening. Når du inngår avtale om medlemskap og trening med oss vil vi kunne behandle personopplysninger om deg. Dette er nødvendig for å kunne levere den avtale tjenesten. EVO behandler også personopplysninger du oppgir i direkte kommunikasjon med oss angående ditt medlemskap og trening.

Personopplysninger EVO samler inn når du trener hos oss

Når du bruker våre nettsider, kontaktskjema eller avgir personopplysninger på telefon og/eller epost kan vi samle inn og lagre disse personopplysningene. Dersom du bestiller personlig trener, gjelder deres personvernserklæring for behandlingsaktiviteter som din personlige trener er behandlingsansvarlig for.

Personopplysninger EVO får fra andre

EVO kan motta informasjon som er nødvendig for å levere treningstilbud i våre lokaler fra din personlige trener. Vi kan også motta informasjon fra din bank. Dersom det oppstår skade eller lignende kan vi også motta informasjon fra ditt forsikringsselskap. I enkelte tilfeller kan vi motta informasjon fra tredjeparter som hjelper oss å analysere bruken av EVOs digitale flater. Vi kan også motta informasjon fra sosiale medier. Det kan også være at vi kjøper demografisk informasjon om deg fra tredjeparter, så som utdanning, boligtype og lignende.

Cookies

Når du besøker våre nettsider, så benytter vi informasjonskapsler (cookies) for å samle vi inn informasjon om hvilken teknologi du bruker, det vil si om du bruker mobil, nettbrett eller datamaskin. Vi samler også informasjon om nettleser, IP adresse og lignende. Vi behandler også informasjon om hvilke artikler du leser i vårt nettmagasin, samt den kommunikasjonen du har hatt med kundeservice eller andre tilknyttet EVO. Personopplysningene behandles med grunnlag i ditt samtykke. Du kan lese mer om vår bruk av cookies her og i cookie-banneret som dukker opp første gang du besøker evofitness.no.

Hva bruker EVO personopplysningene til og hva er det lovlige grunnlaget for behandlingen?
Medlemskap og trening.

For å administrere og følge opp ditt medlemskap, registrerer EVO din adgang til treningssenteret, bestilling av timer samt deltakelse på disse, bruk av og aktivitet under ditt medlemskap og annen informasjon om treningen din. Dersom du velger å dele informasjon om din fysikk, fysiske skader eller sykdom til oss eller din PT, vil vi også behandle informasjon om din helse. Behandlingen er nødvendig for å levere treningstjenestene, se GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b). Dersom behandlingen omfatter sensitive helseopplysninger vil vi i forkant hente inn ditt eksplisitte samtykke til å bruke dem, se GDPR art. 9 bokstav a).

 

Betaling og regnskap.

Vi bruker dine kontaktopplysninger, informasjon om konto osv. til å ta betalt for ditt medlemskap og føre regnskap. Behandlingsgrunnlaget er avtalen med deg om medlemskap og trening samt de lovpålagte pliktene til å føre regnskap, se GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b og c.

 

Spesifikt om kredittkortinformasjon.

EVO samler inn din kredittkortinformasjon. Dette skjer enten ved innmelding eller når du selv endrer din kortinformasjon. EVO har ikke tilgang til ditt kredittkort, men har avtale med Verifone som er det selskapet som behandler din kredittkortinformasjon. Du kan finne ut mer om dette ved å lese på verifone.no. Hos EVO er din kredittkortinformasjon anonymisert og ikke lesbar. Dette er nødvendig for å kunne levere den avtalte tjenesten, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

 

Markedsføring.

Vi kan markedsføre våre produkter og tjenester på epost eller andre meldinger og kontakte deg om bestilling av trening, bruk av PT eller andre tilbud i våre produkter. Vi vil også kunne tilpasse slik kommunikasjon ut ifra hvor og når du har trent, samt hvilke tilbud du har benyttet deg av, slik at det blir mer relevant for deg. Personopplysningene behandles på grunnlag av vår berettigede interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester, se GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f). All markedsføring vil skje i tråd med kravene i markedsføringsloven.

 

Produktutvikling og målrettet reklame.

Vi samler informasjon om din bruk av EVO, hvilke klubber du bruker, opplysninger fra dine sosiale medier, og kjøp av informasjon om deg fra tredjeparter, så som utdanning, boligtype og lignende. Personopplysningene behandles på grunnlag av vår berettigede interesse i å utvikle våre produkter for våre kunder og markedsføre dem for deg, se GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f). All markedsføring vil skje i tråd med kravene i markedsføringsloven. Der hvor det er nødvendig, vil vi innhente ditt samtykke.

 

Sikkerhet.

Vi samler inn informasjon gjennom personalets observasjoner av atferd i våre treningssenter. Dersom det oppstår brudd på våre vilkår eller atferdsregler, kan du bli bortvist. Ved grove eller gjentagende brudd kan du bli utestengt fra våre treningssenter. Ved utestengelse lagres opplysningene i utestengelsesperioden. Personopplysningene behandles på grunnlag av vår berettigede interesse i å opprettholde sikkerhet og et trygt treningsmiljø, se GDPR artikkel 6 nr. bokstav1 f).

 

Spesifikt om videoovervåkning.

EVO har videoovervåking av sine sentre. Det er Avarn Security som er vår leverandør av dette. Du kan lese mer om Avarn Security her. Vår videoovervåking skjer i samsvar med gjeldende lover og regler og er underlagt Datatilsynets retningslinjer og krav. Det er ingen overvåking i sanntid på våre sentre, med unntak av dersom noen trykker på våre alarmknapper eller ringer Avarn alarmsentral. Det kan skje dersom noen for eksempel får et illebefinnende. Dersom dette skjer, blir alle kameraer aktivert hos Avarn Security alarmsentral. Bilder for øvrig lagres på egen server hos Avarn Security og det er kun ved helt spesielle tilfeller filmene blir benyttet, som oftest for å avdekke kriminalitet eller brudd på medlemsbetingelser knyttet til adgang. Det er kun ansatte hos Avarn Security og dedikerte ansatte hos EVO som har tilgang til bildene. Personopplysningene behandles på grunnlag av vår berettigede interesse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Alle bilder slettes automatisk etter 7 dager.

 

Annen behandling.

EVO kan også behandle dine personopplysninger til andre, relevante formål. I så fall ber vi om samtykke først, se GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

Hvor lenge lagrer EVO personopplysningene dine?

EVO sletter personopplysninger når de ikke lengre er nødvendig for de formålene som er beskrevet over. Med mindre du samtykker til noe annet, betyr det at:

 

  • Personopplysninger om ditt medlemskap, dine personalia og dine kontaktopplysninger slettes seks måneder etter at medlemskapet er opphørt.

  • Personopplysninger om din treningshistorikk, PT-timer og lignende slettes senest seks måneder etter at medlemskapet er opphørt.

  • Personopplysninger om andre treningsrelaterte tjenester slettes løpende.

  • Personopplysninger om kjøp av PT slettes etter 5 år i samsvar med bokføringslova.

 

Dersom du bryter med våre medlems- eller treningsvilkår, herunder atferdsregler, kan du bli utestengt fra våre treningssenter. I slike tilfeller vil dine personopplysninger slettes slik det fremgår overfor, med unntak av navn, fødselsdato og eventuelt bilde som er koblet til din profil. De opplysningene som beholdes vil bli beholdt i hele utestengelsesperioden, og bli registrert i våre systemer som “UTESTENGT” eller lignende. Disse personopplysningene og registreringen som utestengt vil bli slettet når utestengelsesperioden er gått ut.

Hvem deler EVO personopplysninger med?

EVO vil alltid behandle dine personopplysninger konfidensielt. Likevel må vi innimellom dele personopplysninger med andre virksomheter for å utføre de formålene som er nevnt over på en god måte.

 

EVO deler fra tid til annen personopplysninger med våre tilknyttede PT-er for å kunne levere og forbedre tjenestene. EVO bruker også IT-tjenester, og deler også personopplysninger med underleverandøren. Ved mistanke om lovbrudd mv. vil EVO også måtte utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter når de krever det. Vi, våre tilknyttede PT-er og underleverandører bruker ikke leverandører som befinner seg i land utenfor EU og EØS.

Hvordan forvalter EVO dine personopplysninger?
Oppdatere personopplysninger

Det er viktig at EVO har oppdaterte personopplysninger om deg. Du kan oppdatere informasjon om ditt medlemskap på dine sider til EVO, ved å kontakte oss direkte, eller gjennom din PT.

 

Sikre personopplysningene

EVO har etablert rutiner og tekniske tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine (konfidensialitet), at de ikke urettmessig blir endret (integritet) og at de ikke går tapt (tilgjengelighet). Dette omfatter vurdering av risiko, kryptering, tiltak for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

Hvilke rettigheter har du?
Be om innsyn:

Du har normalt rett til å be om informasjon om behandlingen av dine personopplysninger og krav på å få en kopi av de personopplysningene EVO har registrert om deg. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan EVO stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

 

Be om retting

Du kan be EVO om å rette eller supplere feilaktige opplysninger vi har om deg.

 

Be om sletting

Du kan be EVO om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

 

Be om begrensning

I noen situasjoner kan du også be EVO begrense behandlingen av opplysninger om deg.

 

Protestere: 

Dersom EVO behandler opplysninger om deg med grunnlag i en interesseavveining, har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

 

Dataportabilitet: 

Dersom EVO behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be EVO om å overføre opplysninger om deg til en annen leverandør i et maskinlesbart format.

 

Trekke samtykke tilbake: 

Dersom du har gitt EVO eller PTen din et samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake ved å kontakte EVO eller den aktuelle PTen.

 

Klage til tilsynsmyndigheten

Dersom du er uenig i måten EVO behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside.

Hvem skal du kontakte?

Dersom du har spørsmål til hvordan EVO behandler personopplysninger om deg eller ønsker å utøve din rett til innsyn, retting, sletting mv., kan du kontakte EVO direkte på oss@evofitness.no. Du kan også kontakte EVOs personvernombud ved å sende en e-post til morten.hellevang@fitnessgroup.no.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 11. mai 2023.