Tilgang til senteret etter innmelding

Du vil motta en midlertidig PIN-kode på SMS sekunder etter at du har meldt deg inn via vår hjemmeside. Adgangskoden taster du inn på panelet utenfor inngangen til senteret, og den er gyldig i 30 dager. Innen din midlertidig PIN-kode utløper må du selv hente din adgangsbrikke på vårt senter.

 

Adgangsbrikken finner du i et av skapene ved inngangspartiet. Du må huske å aktivere brikken din på Min EVO.