Arbeidsgiver skal betale for medlemskapet

Vi har flere bedrifter som løser betaling ved refusjon fra arbeidsgiver. Du kan registrere et firmakort som betalingskort eller levere inn kvittering for betalt treningsavgift til din arbeidsgiver hver måned. Kvitteringe dine finner du på Min Side under “Betaling”.