Samfunnsansvar

ANTIDOPING

EVO tar aktivt avstand fra doping. Antidoping Norge har utviklet et opplæringsprogram som skal bidra til å forebygge og bekjempe bruk av doping på treningssentre. Alle personlige trenere hos EVO har gjennomført programmet, og våre sentre er antidoping-sertifiserte.

Rent Senter er et forebyggende antidopingprogram med
fokus på kompetanseheving, informasjon og mulighet
for dopingkontroll.

MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn gir smarte verktøy for å jobbe konkret
med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø,
avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

 

Miljøfyrtårn gir hjelp til å jobbe helhetlig,
systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre
bedriftens miljøprestasjoner, redusere
klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid.

 

Miljøfyrtårn gir også gode forutsetninger for å bidra
til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

TRYGT TRENINGSSENTER

Merkeordning for smittevernveiledninger

I tilknytning til smittevernveiledningene, NHS C19,
har Standard Norge og bransjen etablert en egen
merkeordning.

Dette kan benyttes av en virksomhet som forplikter
seg til å følge reglene og gjennomføre tiltakene som
er beskrevet i en smittevernveiledning fra Standard
Norge.

FITcert

Den europeiske sertifiseringsordningen for
treningsklubber er basert på de nye europeiske
standardene EN17229.

 

I denne ordningen kan
treningsklubber vurderes mot kriteriene i
standardene for å vise at de følger god praksis for
sin drift og ledelse. Ordningen er utviklet slik at
klubbene selvstendig kan vise at de har høye
standarder for kundeservice, og gi et trygt og
hensiktsmessig miljø for sine brukere.

Kroppspress

Vi i EVO er klar over at treningsbransjen spiller en
medvirkende rolle i det økende kroppspresset i samfunnet.
Særlig blant unge er kroppspress en stor utfordring, noe vi som
treningssenter bør være spesielt opptatt av.

Vi ønsker å være en positiv bidragsyter i denne saken, og
gjøre det vi kan for å minimere kroppspress knyttet til
våre sentre.

#ingenfasit

Play Video
Play Video