Sikkerhet hos EVO

Du skal føle deg trygg og komfortabel når du trener hos oss. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med noen sikkerhetsrutiner og sikkerhetsplakaten på ditt primærsenter. Hvert senter har sin egen sikkerhetsplakat som du finner ved inngangspartiet til alle EVO-sentrene.

Calling-stasjon

På våre sentre vil du finne flere calling-stasjoner strategisk plassert omkring i lokalet. Vet du hvor calling-stasjonene er plassert på ditt EVO-senter?

Calling-stasjonene er direkte tilkoblet EVOs alarmsentral. Om du i en situasjon skulle føle behov for å kontakte sentralen, er det bare til å trykke på knappen og du vil få svar. Alarmsentralen vil da få opp alle kamerabilder, samt tegninger over senteret.

TV-overvåket område

Alle EVO-sentrene har kameraovervåkning som er tilknyttet EVOs alarmsentral. I en situasjon hvor det utløses en alarm på senteret, kan bemanningen på alarmsentralen se kamerabilder slik at de kan følge hendelsen og bistå ved behov. Dette gjelder også ved bruk av calling-stasjonene.

Vekterne er ansvarlig for åpning og lukking av EVO-sentrene. De vil også være parate til å bistå medlemmer ved hendelser på sentrene, etter instruks fra EVOs alarmsentral.

Sikkerhetsplakat

Ved hvert EVO-senter henger det en sikkerhetsplakat ved inngangspartiet. Sikkerhetsplakaten inneholder en tegning av senteret med oversikt over:

  • Nødutganger
  • Brannelementer
  • Calling-stasjoner
  • Førstehjelpsskrin
  • Klippesaks

Du vil også finne nødvendig informasjon om hva du skal gjøre ved ulike hendelser. Som medlem hos EVO skal du gjøre deg kjent med sikkerhetsplakaten til ditt primærsenter.