EVO Ryen

Ingen binding

Åpent 05-24

Gratis parkering på anviste plasser

Tilgang til alle sentre

Parkering:

5 plasser tilhører Evo, gratis (1,5 timer). Må registreres ved ankomst på iPad inne på senter.

Ryensvingen 3, 0680 Oslo, Norge

TILBUD: TREN GRATIS TIL FEBRUAR