REFUSJON FOR STENGTE DAGER

Dette gjelder deg som var medlem av EVO i perioden med stengte treningssentre (Mars 2020 – Mai 2021).

Er du fremdeles medlem? Se MIN SIDE