Kan jeg bli medlem på et annet senter mens jeg venter på at det skal bli ledig kapasitet ved det senteret jeg ønsker å ha som primærsenter?

Du kan reservere et medlemskap på et senter som har nådd maksimalt antall medlemmer, for så å melde deg inn på et annet primærsenter i mellomtiden. Du beholder din plass i køen, og vil automatisk få byttet primærsenter når du får tildelt plass.