Hva betyr det at medlemskapasiteten er fullt utnyttet på et senter?

Vi har beregnet hvor mange medlemmer hvert av sentrene våre kan ha uten at tilgjengeligheten oppleves dårlig. Når et senter har nådd maksimalt antall medlemmer, kan nye medlemmer ikke velge dette senteret som primærsenter inntil videre. Vi ønsker å prioritere treningskvalitet fremfor ekstra inntekt, og en må derfor reservere plass på et senter hvor medlemskapasiteten er fullt utnyttet.