EVO Røa

Ingen binding

Åpent 05-24

2 timer gratis parkering

Tilgang til alle sentre

Senteret ligger ca.100 meter fra Røakrysset, i retning Holmenkollen/Sørkedalen, på høyre side av veien. *Parkeringshus i kjelleren. Åpningstidene er fra kl. 06.00-24.00 hver dag. Det er gratis parkering i to timer hverdager fra kl. 7-21 og lørdag kl. 7-20.

Vækerøveien 207, 0751 Oslo, Norge

TILBUD: TREN GRATIS TIL FEBRUAR