Nivå 4

Jørgen Spilmann

Hva jeg kan tilby?

Ønsker du at trening skal bli en naturlig del av hverdagen?

Jeg tilbyr primært løsninger som har til hensikt å skape en varig treningsbegeistring, og rutine. Dette skapes gjennom oppføging over tid, relevante mål, og tilpasning etter din hverdag.

Kontaktinfo:

Telefon: 48151142
E-post: ptspilmann@gmail.com

Erfaring

• Jobbet som personlig trener siden 2014

• Trening av befal og vernepliktige ved GMF

• Behandling av muskel- og skjelettplager

Spesialitet

• Tilpasset, tidseffektiv styrketrening.

• Vanedanning, og oppfølging over tid.

• Forebygging/lindring av plager i muskel- og skjelettsystemet

Utdanning

• Videreutdanning Osteopati, HK

• Bchelor Osteopati, HK

• Medisin Grunnfag, HK

• KBE, Luftforsvarets Befalsskole

• Personlig trener