Karriere i EVO

Hverdagen hos EVO er hektisk, utfordrende, spennende og nytenkende. Verdiene våre står sentralt i all kommunikasjon. Vi tror at kun gjennom å tenke nytt og smart, og å være på «the bleeding edge» av hva teknologien kan gjøre, klarer vi å tilby markedets beste og mest fleksible medlemsvilkår.

 

I EVO trener vi – hver dag. Ikke bare fysisk, på våre fantastiske sentre, men også organisatorisk. Vi trener på tilbakemeldinger, tydelighet og setter ukentlige mål. De fleste mål når vi, og de vi ikke når, trener vi på til neste gang. Dette er viktig i en organisasjon som må utvikle seg i det tempoet og med de utfordringene markedet setter.