EVO Ryen

Parkering: 10 plasser tilhører Evo, gratis (1,5 timer). Må registreres ved ankomst på iPad inne på senter.

EVO SNØ

Parkering: Parkeringshuset: gratis i 3 timer ved registrering på senteret, deretter kr 30/timen. SNØ Luhrtoppen: gratis i 1 time, deretter kr 20/timen. SNØ inngang: 20 minutter gratis drop-off, deretter kr 40,- pr. påbegynte halvtime, fra parkeringsstart. Ved spørsmål rundt parkering: https://apcoasupport.no/