EVO Ryen

Parkering: 5 plasser tilhører Evo, gratis (1,5 timer). Må registreres ved ankomst på iPad inne på senter.

EVO SNØ

Parkering: Parkeringshuset: gratis i 3 timer ved registrering på senteret, deretter kr 30/timen. SNØ Luhrtoppen: gratis i 1 time, deretter kr 20/timen. SNØ inngang: 20 minutter gratis drop-off, deretter kr 40,- pr. påbegynte halvtime, fra parkeringsstart. Ved spørsmål rundt parkering: https://apcoasupport.no/

EVO Bryn

Det er til sammen 800 gratis parkeringsplasser både ute og inne i parkeringshuset. EVO har egen inngang fra P-huset i plan 1, 2 og 3. Ta heisen opp i 6. etasje. I parkeringshusets åpningstider er det to timers gratis parkering for EVOs medlemmer og Bryn senters kunder. Man trenger ikke å registrere seg for å få […]

EVO Østerås

1,5 time gratis parkering Registreres på pad etter inngang til treningssentret