Styrke- eller kondisjonstrening: Hva er best?

I og med at styrke- og kondisjonstrening skaper ulike adaptasjoner i kroppen kommer svaret helt an på hva du ønsker at utfallet av treningen din skal være. I følge Statistisk Sentralbyrå’s spørreundersøkelse fra 2021 svarte 85% at de trener for å få bedre helse, så i denne artikkelen tar jeg utgangspunkt i at konteksten er […]