Prosjekt toppform: Hvor viktig er kosthold?

Trude kom til oss med et ønske og behov for vektreduksjon. Med jobb, familieliv og alt som følger med har tiden til fokus på egen helse vært begrenset. Vårt mål har derfor vært å redusere den totale fettmassen, øke aktivitetsnivå og justere matvaner for å fremme god helse. Så hva har vi valgt å gjøre? […]