EVO Jessheim

Gratis parkering i tre timer alle dager. Søndager og helligdager må bilen registreres på iPad inne på senteret Parkering uten registrering søndager og hellligdager kan medføre bot. Alle henvendelser må tas direkte med Østlandskeparkering via deres hjemmeside: ostlandskeparkering.no

EVO SNØ

Parkering: Parkeringshuset: gratis i 3 timer ved registrering på senteret, deretter kr 30/timen. SNØ Luhrtoppen: gratis i 1 time, deretter kr 20/timen. SNØ inngang: 20 minutter gratis drop-off, deretter kr 40,- pr. påbegynte halvtime, fra parkeringsstart. Ved spørsmål rundt parkering: https://apcoasupport.no/

EVO Østerås

1,5 time gratis parkering Registreres på pad etter inngang til treningssentret

EVO Drøbak

Frogn Kommune har med bakgrunn i Folkehelseloven fattet vedtak om at EVO Drøbak må endre sine åpningstider. Senteret vil fra og med 26. juni 2017 åpne 06.00 og stenge 23.00. Vi i EVO beklager dette vedtaket, men må likevel etterkomme kommunens krav. Parkering: 2 timer gratis parkering via app/automat. Registrerting via iPad inne på senter.